Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

BAĎUROVÁ Daniela

Dátum narodenia:05.08.1959
Evidenčné číslo:203370
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
Bratislava XII. správa ZNB Analyticko-informačný a štatisticko-evidenčný odbor 1. oddelenie administratívny pracovník nadstrážmajster
01.07.1978 Bratislava XII. správa ZNB Analyticko-informačný a štatisticko-evidenčný odbor 1. oddelenie administratívny pracovník strážmajster Prijatý(á)
01.09.1979 Praha Námestník ministra vnútra ČSSR Sekretariát