Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

WOLFOVÁ Božena

Dátum narodenia:01.07.1946
Evidenčné číslo:151588
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.03.1969 31.05.1969 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB Štatisticko-evidenčné oddelenie administratívny pracovník
01.06.1969 15.08.1971 Bratislava Hlavná správa ŠtB SSR Odbor evidencie a štatistiky administratívny pracovník
01.10.1973 28.02.1974 Bratislava Hlavná správa ŠtB SSR Odbor evidencie a štatistiky administratívny pracovník