Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

SAMOTNÝ Stanislav

Dátum narodenia:13.03.1945
Evidenčné číslo:192625
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.03.1970 31.07.1971 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 9. oddelenie referent
01.08.1971 31.08.1972 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 1. oddelenie referent
01.09.1972 15.02.1974 Bratislava Hlavná správa ŠtB SSR V. odbor - KR referent