Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

OTEPKA Ján

Dátum narodenia:20.06.1948
Evidenčné číslo:192158
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.10.1969 15.02.1971 Bratislava Hlavná správa ŠtB SSR Hospodársko- finanč. odd. vodič - mechanik