Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

NESZMÉRY Ľudovít

Dátum narodenia:26.10.1950
Evidenčné číslo:161405
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.11.1971 31.07.1972 Bratislava Hlavná správa ŠtB SSR Hospodársko- finanč. odd. vodič - mechanik