Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LALUHA Cyril

Dátum narodenia:04.07.1927
Evidenčné číslo:120020
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 28.02.1969 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 1. oddelenie starší referent
01.03.1969 30.11.1971 Bratislava Hlavná správa ŠtB SSR I. odbor - KR referent