Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LAHUČKÝ Ivan

Dátum narodenia:24.03.1949
Evidenčné číslo:193349
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
25.09.1970 01.12.1971 Bratislava Hlavná správa ŠtB SSR Hospodársko- finanč. odd. vodič - mechanik