Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

KABÁTOVÁ Lýdia

Dátum narodenia:21.07.1945
Evidenčné číslo:158785
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
03.07.1969 31.08.1973 Bratislava Hlavná správa ŠtB SSR Odbor evidencie a štatistiky administratívny pracovník