Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

JEDINÁ Ľudmila

Dátum narodenia:15.10.1938
Evidenčné číslo:119872
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.10.1968 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 10. oddelenie pisárka
01.01.1969 30.06.1969 Bratislava Hlavná správa ŠtB SSR Vnútorný odbor referent spisov