Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ŠAFÁROVÁ Jana

Rodné priezvisko:JANČOVÁ
Dátum narodenia:24.05.1947
Evidenčné číslo:152830
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor Vnútorná skupina pisárka 1.7.1968 administratívny pracovník
01.03.1969 31.10.1969 Bratislava Hlavná správa ŠtB SSR I. odbor - KR referent spisov