Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

HALUŠKA Milan

Dátum narodenia:14.11.1928
Evidenčné číslo:122679
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 28.02.1969 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 6. oddelenie starší referent
01.03.1969 30.04.1970 Bratislava Hlavná správa ŠtB SSR V. odbor - KR referent
01.05.1970 31.07.1971 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 9. oddelenie starší referent
01.08.1971 31.12.1974 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 1. oddelenie starší referent
01.01.1975 31.03.1975 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 1. oddelenie starší referent
01.04.1975 31.05.1976 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB III. odbor Skupina pre vyšetrovanie mimoriadne udalosti vedúci skupiny
01.06.1976 29.02.1984 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 2. oddelenie starší referent špecialista