Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

DOVINA Ondrej

Dátum narodenia:20.12.1925
Evidenčné číslo:125013
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.05.1966 31.01.1969 Košice Správa ŠtB KS ZNB Vedenie náčelník správy
01.02.1969 30.04.1974 Bratislava Hlavná správa ŠtB SSR náčelník