Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

DAŠKO Jozef

Dátum narodenia:15.02.1926
Evidenčné číslo:119675
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.07.1966 31.01.1969 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB II. odbor zástupca náčelníka oddelenia
01.02.1969 31.07.1970 Bratislava Hlavná správa ŠtB SSR I. odbor - VS náčelník