Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

DANIHEL Jozef

Dátum narodenia:24.04.1952
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.10.1973 Bratislava Hlavná správa ŠtB SSR Hospodársko- finanč. odd. vodič - mechanik