Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

INGELIOVÁ Jiřina

Dátum narodenia:19.08.1935
Evidenčné číslo:162441
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1973 30.08.1976 Bratislava 11. brigáda PS HS PS OŠH Spravodajské oddelenie dôstojník