Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

PALIČKA Pavol

Dátum narodenia:13.11.1966
Evidenčné číslo:238818
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.07.1989 31.12.1989 Košice Správa ŠtB KS ZNB Činná záloha referent