Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

BADANOVÁ Anna

Rodné priezvisko:BUČKOVÁ
Dátum narodenia:28.05.1957
Evidenčné číslo:207210
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
06.08.1979 31.12.1981 Košice Správa ŠtB KS ZNB VI. odbor Vnútorná skupina referent spisov
01.01.1982 Rožňava Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB referent spisov neukončila do 31.12.1989