Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ONDÍK Peter

Dátum narodenia:19.01.1955
Evidenčné číslo:206640
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.02.1979 15.08.1981 Košice Správa ŠtB KS ZNB VI. odbor 1. oddelenie referent
01.01.1982 31.12.1988 Košice Správa ŠtB KS ZNB VI. odbor 1. oddelenie referent 1.2.1985 starší referent
01.01.1989 31.12.1989 Poprad Správa ŠtB KS ZNB VI. odbor Vysunuté pracovisko POPRAD starší referent