Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

TICHÝ Ladislav

Dátum narodenia:14.03.1946
Evidenčné číslo:194100
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.12.1978 Košice Správa ŠtB KS ZNB VI. odbor 2. oddelenie referent