Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

DEKANOVÁ Valéria

Rodné priezvisko:LUKÁČOVÁ
Dátum narodenia:31.03.1950
Evidenčné číslo:194003
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB III. odbor 5. oddelenie starší referent kapitán záloha pre prechodne nezaradených
15.04.1971 31.07.1971 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB VI. odbor 3. oddelenie prekladateľ III. stupňa
01.08.1971 24.11.1973 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB VI. odbor 3. oddelenie prekladateľ III. stupňa
01.07.1974 Bratislava XII. správa ZNB VI. odbor 2. oddelenie referent nadstrážmajster