Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

RENDOŠOVÁ Ľubica

Rodné priezvisko:ČELOVSKÁ
Dátum narodenia:20.09.1964
Evidenčné číslo:232494
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.10.1987 30.06.1989 Košice Správa ŠtB KS ZNB VI. odbor 2. oddelenie referent