Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

TKÁČ Ján

Dátum narodenia:15.01.1955
Evidenčné číslo:212973
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.03.1981 28.02.1982 Košice Správa ŠtB KS ZNB VI. odbor 1. oddelenie referent