Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

SALADI Tibor

Evidenčné číslo:212135
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.05.1982 Košice Správa ŠtB KS ZNB VI. odbor 1. oddelenie referent