Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

RADA Bernard

Evidenčné číslo:229884
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.09.1989 Košice Správa ŠtB KS ZNB VI. odbor 1. oddelenie referent