Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ONDOŠ Ján

Dátum narodenia:03.03.1951
Evidenčné číslo:200970
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.12.1977 31.12.1981 Košice Správa ŠtB KS ZNB VI. odbor 1. oddelenie referent
01.01.1982 Poprad Správa ŠtB KS ZNB VI. odbor Vysunuté pracovisko POPRAD referent