Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

DEKAN Július

Dátum narodenia:14.09.1954
Evidenčné číslo:204879
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
Vysoká škola ZNB
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB I. odbor 1. oddelenie starší referent nadporučík záloha pre prechodne nezaradených
01.11.1978 28.02.1985 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor 2. oddelenie referent 1.6.1983 starší referent
01.03.1985 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB I. odbor Skupina neosobného spojenia starší referent
01.08.1989 Bratislava XII. správa ZNB I. odbor 1. oddelenie starší referent nadporučík