Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LECHMAN Andrej

Dátum narodenia:07.10.1958
Evidenčné číslo:210489
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.03.1982 31.08.1989 Košice Správa ŠtB KS ZNB VI. odbor 1. oddelenie referent 1.4.1988 starší referent
01.09.1989 31.12.1989 Michalovce Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB starší referent