Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

DEKAN Jozef

Dátum narodenia:10.04.1949
Evidenčné číslo:167244
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB III. odbor 1. oddelenie starší referent špecialista kapitán záloha pre prechodne nezaradených
01.09.1975 Bratislava XII. správa ZNB VI. odbor 1. oddelenie referent rotmajster Prijatý(á)