Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

OĽHA Jozef

Dátum narodenia:11.01.1952
Evidenčné číslo:180558
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.09.1977 31.08.1981 Košice Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 2. oddelenie referent
01.08.1985 30.06.1989 Košice Správa ŠtB KS ZNB VI. odbor 1. oddelenie starší referent 1.10.1987 starší referent špecialista
01.07.1989 31.12.1989 Košice Správa ŠtB KS ZNB VI. odbor 1. oddelenie náčelník