Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

OSKORYP Ondrej

Dátum narodenia:01.09.1937
Evidenčné číslo:125325
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.07.1971 Košice Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie starší referent
01.08.1971 31.07.1973 Košice Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie starší referent
01.08.1973 31.12.1974 Košice Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 2. oddelenie starší referent
01.01.1975 11.09.1985 Košice Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 2. oddelenie starší referent 1.8.1975 náčelník skupiny, 1.1.1979 vedúci starší referent