Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

ŠANDALA Karol

Dátum narodenia:21.01.1932
Evidenčné číslo:147569
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.08.1966 31.07.1971 Košice Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent 1.5.1968 starší referent
01.08.1971 31.07.1973 Košice Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie starší referent
01.08.1973 31.12.1974 Košice Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor Operatívno-technická skupina starší referent
01.01.1975 30.11.1981 Košice Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor Operatívno-technická skupina starší referent
01.12.1981 31.01.1989 Košice Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor Operatívno-technická skupina vedúci skupiny