Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

DANKO Vladimír

Dátum narodenia:20.10.1949
Evidenčné číslo:193492
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
31.10.1979 Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor 2. oddelenie starší referent poručík Vlastná žiadosť
17.12.1970 31.07.1971 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent
01.08.1971 02.10.1972 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent
01.07.1974 Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor 2. oddelenie referent nadstrážmajster