Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

MACEJ Ján

Dátum narodenia:28.08.1948
Evidenčné číslo:192198
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.04.1984 Košice Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor Operatívno-technická skupina referent