Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

NALEVANKOVÁ Ľudmila

Rodné priezvisko:KAVULIČOVÁ
Dátum narodenia:05.09.1963
Evidenčné číslo:216116
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
12.11.1981 31.01.1982 Košice Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent
01.02.1982 28.07.1987 Košice Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 2. oddelenie referent
12.03.1988 24.11.1988 Košice Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 2. oddelenie referent