Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

JAKUBČIN Vladimír

Dátum narodenia:18.01.1957
Evidenčné číslo:202685
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
01.09.1980 Košice Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 2. oddelenie referent