Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

DANIŠ Stanislav

Dátum narodenia:21.04.1962
Evidenčné číslo:215083
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
Pezinok PÚ VB pre SSR
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB II. odbor 2. oddelenie starší referent poručík záloha pre prechodne nezaradených
01.03.1983 Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor 4. oddelenie referent nadstrážmajster