Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

GALIŠIN Vladimír

Dátum narodenia:11.05.1960
Evidenčné číslo:212816
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie funkcia hodnosť poznámka
31.12.1988 Košice Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent
01.01.1989 Košice Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 2. oddelenie referent