Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

DANIŠ Jaroslav

Dátum narodenia:31.12.1935
Evidenčné číslo:122605
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
Bratislava XII. správa ZNB II. odbor 1. oddelenie starší referent kapitán
01.08.1966 31.08.1969 Banská Bystrica Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 3. oddelenie starší referent
01.09.1969 30.04.1974 Bratislava Hlavná správa ŠtB SSR IV. odbor - KR referent
01.07.1974 Bratislava XII. správa ZNB II. odbor 1. oddelenie starší referent kapitán
01.05.1976 Banská Bystrica Krajská správa ZNB Krajský odbor ochrany štátnych hraníc