Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LIBA Dušan

Dátum narodenia:19.05.1952
Evidenčné číslo:179894
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.11.1975 31.08.1976 Spišská Nová Ves Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB referent
01.09.1976 Košice Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent
01.10.1981 30.09.1986 Košice Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent
01.12.1987 Košice Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent