Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LEŠKO Ľuboslav

Evidenčné číslo:197636
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.02.1985 31.12.1988 Košice Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor Operatívno-technická skupina referent
01.01.1989 Košice Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent