Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

HALECKÝ Peter

Dátum narodenia:02.08.1955
Evidenčné číslo:210655
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
14.12.1979 30.06.1983 Košice Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent
01.07.1983 31.08.1985 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 3. oddelenie referent
01.08.1989 31.12.1989 Bardejov Správa ŠtB KS ZNB Oddelenie ŠtB OS ZNB referent