Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

DAUBNER Dušan

Dátum narodenia:09.10.1955
Evidenčné číslo:181174
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.03.1979 31.07.1979 Košice Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 1. oddelenie referent
01.08.1979 Košice Správa ŠtB KS ZNB III. odbor Skupina OŠT referent
01.09.1984 30.06.1988 Košice Správa ŠtB KS ZNB III. odbor Referát (skupina) MU referent
01.07.1988 31.12.1988 Košice Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 3. oddelenie referent
01.01.1989 Košice Správa ŠtB KS ZNB III. odbor Vnútorná skupina referent