Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

DARAŠ Jozef

Dátum narodenia:17.05.1949
Evidenčné číslo:198526
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
01.07.1983 15.08.1983 Košice Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 5. oddelenie referent