Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LENGYEL Andrej

Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
Košice Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 4. oddelenie referent