Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

LENČA Ondrej

Dátum narodenia:21.07.1952
Evidenčné číslo:199669
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
31.12.1974 Košice Správa ŠtB KS ZNB II. odbor 4. oddelenie referent
01.01.1975 30.04.1979 Košice Správa ŠtB KS ZNB III. odbor Skupina OŠT referent 1.10.1978 starší referent
01.05.1979 31.10.1981 Košice Správa ŠtB KS ZNB III. odbor Skupina OŠT vedúci skupiny
01.11.1981 31.03.1983 Košice Správa ŠtB KS ZNB III. odbor 5. oddelenie náčelník
01.04.1983 31.12.1989 Košice Správa ŠtB KS ZNB III. odbor zástupca náčelníka