Útvary ŠtB, PS a MV

Abecedný zoznam príslušníkov

BABJAK Jaroslav

Dátum narodenia:29.09.1949
Evidenčné číslo:194110
Krycie meno:

Priebeh služby

od do miesto útvar odbor oddelenie referát funkcia hodnosť poznámka
31.12.1989 Bratislava XII. správa ZNB II. odbor 2. oddelenie vedúci starší referent špecialista major záloha pre prechodne nezaradených
01.05.1971 31.07.1971 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent
01.08.1971 30.06.1974 Bratislava Správa ŠtB KS ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent
01.07.1974 Bratislava XII. správa ZNB IV. odbor 1. oddelenie referent strážmajster