Hlavná správa rozviedky - I. správa

I. odbor KS ZNB Košice (1.7.1966 – 31. 5. 1969)

Náčelníci

Priezvisko Meno Dátum narodenia Evidenčné číslo Doba služby Krycie meno Poznámka
Pobeha Ján 3.6.1922 147429, 164676 1.11.1964 - 30.9.1968 Podhora
Sklenár Pavol 1.7.1929 125405, 195530 1.4.1969 - 31.5.1969 Sládek

Operatívni pracovníci

Priezvisko Meno Dátum narodenia Evidenčné číslo Doba služby Krycie meno Poznámka
Hudák Ján 15.6.1931 195314, 125103 1.1.1968 - 31.5.1969 Hubálek, Janík
Jarošík Jozef 26.2.1925 125987, 195421 1.7.1966 - 28.2.1969 Jakuš
Jendrál Ladislav 26.9.1933 125132, 195419 1.5.1966 - 31.12.1968 Menšík
Olijár Michal 25.2.1924 125320, 195534 1.11.1962 - 31.5.1969 Olšanský
Pisár Ladislav 25.3.1930 125352, 195531 1.3.1964 - 31.5.1969 Pixa
Riznič Otto 11.4.1930 142661, 195535 1.2.1969 - 31.5.1969 Rybár
Sklenár Pavol 1.7.1929 125405, 195530 1.4.1960 - 31.3.1969 Sládek
Šefara Emil 20.2.1928 125425, 195533 1.3.1964 - 31.5.1969 Ševčík
Široký Juraj 3.9.1922 125437, 195536 1.2.1969 - 31.5.1969 Šiška
Štefík Ondrej 7.12.1923 125449, 195532 1.5.1962 - 31.5.1969 Šťastný
Tomeček Jozef 22.1.1930 125462, 195437 1.4.1960-30.4.1969 Olejník

Administratívni pracovníci

Priezvisko Meno Dátum narodenia Evidenčné číslo Doba služby Krycie meno Poznámka
Lenartová Magda 22.4.1932 125235, 195537 1.2.1961 - 31.5.1969 rod. Stavňová