Hlavná správa rozviedky - I. správa

Rozviedka bola v období rokov 1948 - 1989 zodpovedná za výkon spravodajskej činnosti v zahraničí.

Základné úlohy I. správy (podľa rozkazu ministra vnútra č.32/1980)

Ako integrálna súčasť Štátnej bezpečnosti mala oproti iným zložkám ŠtB špecifické postavenie, a to tak po stránke finančnej (prakticky neobmedzený rozpočet) ako aj po stránke organizačnej (s výnimkou necelých štyroch rokov jej náčelník spadal priamo pod ministra vnútra).

Oficiálny názov a krycie označenie rozviedky

MNB – Ministerstvo národnej bezpečnosti ČSR, MV – Ministerstvo vnútra ČSR, FSSS – Federálna správa spravodajskej služby, FMV – Federálne ministerstvo vnútra ČSSR, ZNB – Zbor národnej bezpečnosti

Náčelníci I. správy

Priamy nadriadený náčelníka I. správy

1.10.1953 - 14.1.1955: I. námestník ministra vnútra

15.1.1955 - 21.6.1968: minister vnútra

21.6.1968 - 3.11.1969: námestník ministra vnútra

3.11.1969 - 1.1.1980: minister vnútra

1.1.1980 - 1.3.1982: námestník ministra vnútra

1.3.1982 - 15.2.1990: minister vnútra