Hlavná správa rozviedky - I. správa

Zväzková agenda

Zväzkovú agendu I. správy tvorili agentúrno-operatívne zväzky, do ktorých boli zakladané materiály vzniknuté z činnosť rozviedky. Agentúrno-operatívne zväzky rozviedky boli registrované pod jedinečným päťmiestnym číslom, ktorého prvá číslica znamenala určitý druh zväzku:

1 a 2 – Objektový zväzok
3 – Osobný zväzok kádrového príslušníka rozviedky
4 – Osobný zväzok tajného spolupracovníka (agent, dôverný styk, ideospolupracovník, dôverník, krycia adresa)
7 – Zväzok na prepožičaný alebo konšpiračný byt
8 – Zväzok operatívnej korešpondencie
9 – Aktívne a vplyvové opatrenia

Problematike zväzkovej agendy komunistickej rozviedky sme sa venovali v časopise Pamäť národa 2/2006 v štúdiach:

Ústav pamäti národa prevzal zväzkovú agendu I. správy bez evidenčných pomôcok. Z tohto dôvodu prebieha postupné popisovanie zväzkov, z ktorého ÚPN priebežne zverejňuje prehľady zväzkov I. správy uložených v archíve ÚPN. Doteraz boli popísané tieto typy agentúrno-operatívnych zväzkov I. správy: