Sekretariát predsedu Správnej rady ÚPN

Zabezpečuje činnosť organizačného a tlačového referátu a referátu registratúrneho strediska.

Dočasne poverený výkonom funkcie riaditeľa:
Mgr. Jerguš Sivoš, PhD.

Vytlačiť