Sekretariát predsedu Správnej rady ÚPN

Zabezpečuje činnosť organizačného a tlačového referátu a referátu registratúrneho strediska.

Riaditeľ:
Mag. Phil. Eduard Novák

Vytlačiť